1989. A Novus Művészeti Egyesület megalakulása
Célja: alkotóművészek és pedagógusok közösen létrehozott, társadalmilag hasznosítható projektjeinek létrehozása
A Novus Művészeti Egyesület Művészetpedagógiai Csoportja létrehozta a Novus Gimnáziumot, új pedagógiai programja megvalósításaként


1993.     Novus Gimnázium és Szakiskola megalakulása, amely a program továbbfejlesztéseként  szakiskolai képzéssel bővítette a gimnáziumi oktatást

A Művészeti Tagozat beindítása (festő, grafika szakokon), amely művészeti szakközépiskolai képzéssel a már érettségizett fiatalok számára nyújtott továbbtanulási lehetőséget

Új egészségnevelő, drogprevenciós programmal egészült ki az oktatás, önálló pszichológus és orvos alkalmazásával.

Az iskola épülete új tantermekkel és szociális helyiségekkel bővült. (Saját forrásból és a Soros Alapítvány támogatásával)

A hat évfolyamos gimnáziumi oktatás bevezetése

A mozgóképkultúra és médiaismeret című tantárgy bevezetése, a filmtagozat előkészítése

A filmtagozatos képzés beindítása az 1999/2000-es tanévben induló 9. osztályban, visszatérés a négy évfolyamos gimnáziumi képzéshez

Az alapfokú művészetoktatás önálló telephelyen való megszervezése, az érettségi utáni művészeti szakképzés átalakítása, új, OKJ- szakma bevezetésével (animáció)

A látványtervező-szcenikus középfokú OKJ-képzés előkészítése, új színházi gyakorlóhely létrehozása-megszervezése; a pedagógiai program megújítása

A látványtervező-szcenikus képzés beindítása. Az OM egyedi engedélye alapján egyéni
felkészülésű csoport beindítása

2003.    Az alapfokú művészetoktatási intézmény beindítása, új telephelyek létesítése

2004.    A szakközépiskolai képzés bővítése, új OKJ-szakma (mozgóképgyártó) bevezetése

2005.    A szakképzés új telephelyének kialakítása a Szantháromság tér 6. szám alatt, új OKJ-szakmák (fotó, divat és stílus) bevezetése

2006.    A gimnáziumi nyelvi előkészítő évfolyam beindítása (0. évfolyam)

A felsőoktatási, főiskolai program akkreditációjának elindítása, a szakképzés számára új telephely kialakítása az Olof Palme sétány 3. szám alatt, új OKJ-szakma (dekoratôr) bevezetése