OKJ 54 211 04  grafikus

Az elektronikus grafika szak hallgatói a képzés során szakemberektöl és gyakorló müvészektöl ismerhetik meg a grafika különbözö szakterületeit. Az elméletek megismerése mellett, grafikai szakmai gyakorlat elsajátítása során a hallgatók képessé válnak a kiadványszerkesztés, animáció- és a videofilm készítés, reklámkészítés, illusztráció és egyéb területeken, a megrendelöi igények és követelmények, elképzelések rögzítése után a szükséges tervvázlatok, azok variációinak elkészítésére, kidolgozására, majd az így megtervezett munkák kivitelezésére is.

 

A képzés területei:

 • müvészetelméleti alapozás
 • ábrázolási gyakorlat
 • gazdasági és jogi ismeretek
 • kreatív szakmai tervezés
 • számítógépes programok használata
 • grafikai, tipográfiai tervezés
 • grafikai munka végzése
 • grafikai illusztrálás
 • kiadványok, reklámanyagok terezése és kivitelezése
 • a nyomtatás elökészítése
 • egyedi és müvészi sokszorosított grafikai lapok készítése