OKJ
54 211 02  divat- és stílustervezö

A divat- és stílustervezö (öltözéktervezö) képzés a viszonylag fiatal szakmák közé tartozik, mégis az egyik legismertebb. A divat, az öltözködés mára olyan kulturális tényezövé vált, melynek jelentösége a képzömüvészetekéhez, a színházéhoz mérhetö. Iskolánk az elméleti oktatás mellett rendkívül nagy jelentöséget tulajdonít a gyakorlati képzésnek, ezért a szigorúan vett szakmai tantárgyakat mindig gyakorlatban, - vagy az iskola által biztosított szaktantermekben, vagy iskolánkkal kooperáló mühelyekben - oktatjuk. Így az elméleti tudás mellett a különbözö technikák elsajátítására is szert tehetnek a diákok és kipróbálhatják a kapcsolódó szakmákkal való együttmüködést is.

A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati felkészültségü szakemberek képzése, akik tartani tudják a kapcsolatot a mindenkori designnal, akik képesek a szakma különbözö területeit összekapcsolni és a különbözö területek közti mozgást az adott munkára fókuszálva dinamikusan és önállóan irányítani.

Elmélet-gyakorlat aránya: 30-70%.

 

A képzés területei:

  • müvészetelméleti alapozás
  • ábrázolási gyakorlat
  • gazdasági és jogi ismeretek
  • kreatív szakmai tervezés
  • díszlet-és stílustervezés
  • öltözékek története, anyagai és kivitelezése