Gimnáziumunk sikeres pályázatot nyújtott be a HEFOP/2005/3.1.3 jelű, "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" című pályázatra. Az elnyert 18 millió forintos (72 000 euró) támogatás lehetővé teszi, hogy a 2006/07-es tanév második felétől valamennyi 9. évfolyamos diákunk bekapcsolódjon a projektbe, kisebb-nagyobb mértékben megismerkedjen a legkorszerűbb módszerekkel.

A program keretén belül lehetőségünk nyílik arra, hogy pedagógusaink szakmai továbbképzéseken vegyenek részt, ahol elsajátíthatják a kompetencia-alapú oktatás elemeit. A képzéseken megszerzett tudást az iskolán belül alakult szakmai munkacsoportokban (természettudományi csoport, művészeti csoport, egészségnevelési és mentálhigiénés csoport, idegennyelvi csoport, humán csoport) részt vevő tanárok számára belső képzések keretében adják át. Ezzel lehetővé válik a módszer széles körű alkalmazása

Szintén a program keretében sor kerül az iskolai alapdokumentumok (pedagógiai program és helyi tanterv, minőségirányítási program, esélyegyenlőségi program) átdolgozására.
Ezen az oldalon olyan adatokat, információkat gyűjtünk össze, melyek lehetővé teszik a projekt megismerését, nyomon követését.

2006. április 26. – Központi projektindító, tájékoztató rendezvényen vettünk részt. Az itt elhangzott előadások a www.omai.hu oldalon megtalálhatók.

2006. június 19. – Iskolagyűlés keretében tájékoztattuk a diákokat a programról és az elkövetkező tanévben várható változásokról

2006. június 26. – Összevont szülői értekezletet tartottunk a programról.

2006. július – Az iskolai szakmai munkacsoportok megkezdték a Pedagógiai Program átdolgozásáról az egyeztetést.

2006. augusztus – Megkezdődtek a pedagógus továbbképzések!

2006. november 3. – Beadtuk az első Projekt Előrehaladási Jelentést a pályáztatónak!

2006. december 1. – Részt vettünk egy információs napon, ahol a pályázat lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos tájékoztatást kaptunk.

2006. december – Időközben beindultak a belső képzések is, ahol a pedagógusok egymásnak adják át a központi képzéseken megszerzett ismereteket.

2007. január 15. – Szülői értekezletet tartottunk a 9. évfolyamosoknak a második félévtől bevezetendő programcsomagról.

2007. február – megkezdtük a 9. évfolyamon a kompetencia alapú oktatás elemeinek adaptálását

2007. március – Tanórán kívüli választható programunk drámafoglalkozással bővült, aminek nagy sikere van a diákok körében.

2007. június – Sikerrel zártuk az első olyan tanévet, amikor a kompetencia alapú oktatás elemeit bevezettük a gyakorlatban. Mind a diákok, mind a szülők elégedettek voltak a kezdeményezéssel és várják a program folytatását

2007. augusztus – A szokásos nyári táborunk után, a tanárok részére 5 napos intenzív képzést tartottunk, ahol a következő évfolyam bevonására is felkészültek.

2007. szeptember – Az új tanévvel újabb évfolyamot vontunk be a programba, ezzel már négy osztályban zajlik a kompetencia alapú oktatás.

2007. szeptember 7. – Szülői értekezletet tartottunk az új 9. évfolyam számára

2007. október 29. – A módosított alapdokumentumokat Bornemisza György projektmenedzser, aki egyben az intézmény igazgatója is a teljes tantestületnek és a fenntartónak is bemutatta. Azokat mindkét fórum jóváhagyólag elfogadta.

2007. november – Lezárultak a képzések. Az összes programban vállalt képzésen részt vettünk, és az ott tanultakat a munkacsoportok tagjai is elsajátították. Ezzel teljessé vált a bevont osztályokban a programcsomagok adaptálása.

2008. május 31-ével a projekt lezárult. A kompetencia alapú oktatást a továbbiakban felmenő rendszerben alkalmazzuk az egész intézményben.

ÚJ HÍR!

Folytatódik a HEFOP program! Intézményünk sikeresen pályázott a HEFOP-3.1.3/B jelű pályázaton. Támogatást nyertünk a kompetencia alapú oktatás technikai feltételeinek fejlesztésére. A 2009/2010-es tanévtől kezdődően új technikai eszközök és interaktív tananyagok  segítik a képzést.

Ezúton is köszönjük a támogatást.