A NOVUS GIMNÁZIUM TANÁRAI A 2010/2011-ES TANÉVBEN:

Baróti György dr – matematika (1991-től)

Granát Ágnes – magyar (1991-től)

Juhász Eszter – történelem (2000-től)

Kovács Anita – német, spanyol (2002-től)

Kovács Judit – magyar, mozgóképkultúra és médiaismeret (2008-tól)

Mátrai Mariann – magyar, történelem (1993-tól)

Mátrai Márta – német (1992-től)

Nádasdy Vilma – angol (1996-tól)

Nyikos Katalin – biológia, földrajz (1993-tól)

Pavelcze István – matematika (1997-től)

Pfiszner Gábor - német (2011-től)

Sajgál Judit – magyar, történelem (1991-től)

Szabó Judit - testnevelés (2004-től)

Szentmiklósi Tamás – angol (1991-től)

Tóth Alíz – rajz, grafika, művészettörténet (2001-től)

Vadász Norbert – matematika (2006-tól)

Veisz Júlia - spanyol (2011-től)

Vereb Szabolcs – fizika (2003-tól)

Vörösházi Csilla – angol (2001-től)

Závodszky Judit – kémia (1992-től)

Zelei Bori – angol, magyar (2009-től)A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTՐ MUNKATÁRSAK:

Sándorfy Csilla – iskolatitkár (2004-től); 
Varga István – rendszergazda (2005-től); 
Pál Éva – könyvtáros (2002-től); 
Arató Domonkos – pszichológus (2005-től); 
Dr. Solt Mária – iskolaorvos (1994-től)

Az elmúlt 20 évben kurzust vagy fakultációt tartott:

Angelusz Iván, táncművész; Atlasz Gábor és Paseczky Zsolt, pantomim művészek; Bácskai Júlia, pszichológus – tanártovábbképzés; Böröcz András, népmesemondó; Devalon Small Longtime, feketeláb indián sámán; Fellegi Ádám, zongoraművész – erotika a zeneművészetben; Dr. Funk Sándor, addiktológus; Göbölyös Gyula festőművész, rajztanár – évenkénti egyhetes művészeti kurzus; Halmágyi Sándor, színművész; Jordán Tamás, színművész – drámajáték; Kalmár Tibor (Kanada) - drámajáték; Laczkovich Alíz, szobrászművész – művészeti kurzus; Michel Montanaro (Fr.), népzenész – okcitán népzene; Nagy-György Attila, művészetterapeuta; Dr. Németh Tibor, viktimológus; Novus Consort; Oroszlán Péter – tanulásmódszertan, tanártovábbképzés; Palya Bea, népzenész; Práczky István, grafikus – asztrológia; Ráthonyi Kinga, kerámikus művész; Ráthonyi Kolos – multimédia; Szárnyak Színháza;Szkrinyár Katalin, művészetterapeuta; Tasnádi György, belsőépítész – szimmetria a természetben és a művészetben; Téka-együttes; Trencsényi Judit – szituációs játékok; Niels Wolstenholm, keramikus művész