Aktuális információk:

Figyelem!
A Novus Gimnázium felvételt hirdet az Egyéni Felkészülésü Csoportjába (IFI)!
Nyitott, elfogadó légkörben várjuk azok jelentkezését, akiknek nehézségei támadtak
a hagyományos, egyformaságra törekvö iskolarendszerrel, vagy bármi mással, ami
megnehezítette a továbbhaladásukat az életben, tanulásban.
Bármelyik évfolyamba be lehet csatlakozni, a heti három napos nappali tagozatos gimnáziumi osztályba.
Jelentkezéseteket várjuk a +36 30 982 2827-es telefonszámon, vagy személyesen augusztus 29-én, 30-án, 31-én, szeptember 1-én és 2-án 10 órakor Budapesten a IX. kerületben a Vágóhíd utca 31-33. szám alatt.
Bizonyítványt hozzatok magatokkal!


 

Jelentkezés a 215-4013-as telefonon!

Sok olyan fiatal, akinek problémái, átmeneti nehézségei, a "hagyományos" iskolákban megnehezítik a, tanulmányokat (pl.: egészségügyi problémák, olyan hátrányos szociális helyzet, amely a fiatalt munka melletti tanulásra kényszeríti, vagy  egyszerübb esetekben tanulási kudarcok, mentális nehézségek, az iskolai tanulmányokhoz képest más irányú érdeklödés, stb.), a nappali tagozatos gimnázium müködési módjától eltérö megoldást kíván meg. Így alakult meg és indult el 2002 öszén ez a csoport, ahol a négy évfolyamon összesen 60 diák létesíthet tanulói jogviszonyt az iskolával.

Az egyéni felkészülésü csoport személyre szabott tanulási program, mód és haladási ütem alkalmazásával a 9-12. évfolyamok elvégzésére és kétszintü érettségi vizsga megszerzésére ad lehetöségeit diákjai számára. A tantárgystruktúra és a tananyag-szerkezet kialakításakor részben a mindenkori gimnáziumi tanterv, illetve az érettségi vizsgaszabályzat követelményei a meghatározók.

Ugyanakkor a Novus a választott diákcsoport szemszögéböl speciális helyzetben van. Az ellátott korcsoport a 16-25 éves fiatal-felnött korosztály. A mindenkori állami gimnáziumi követelmények a 6-16 éves korcsoport életkori sajátosságait veszik figyelembe. Az ebben szereplö tananyagtartalmak és követelményszintek nem alkalmazhatók teljes mértékben a megelözö nehézségekkel, felnött problémákkal teli életút miatt az intellektuális érettség tekintetében gyakran saját életkorukat is túllépö diákok esetében. A tanulási képességek tekintetében ugyanakkor az életkornak nem megfelelö helyzetkép a jellemzö. A megfelelö megoldásnak az látszott, ha a tananyagtartalom és követelményszint tekintetében a felzárkóztatást és egyéni fejlesztést tartjuk szem elött. Ezért ebben a csoportban a 9-10. évfolyamot alapozó szakaszként értelmezzük, a 11-12. évfolyamokat pedig az érettségire való felkészülés intenzív szakaszának tekintjük.

Felvételi az egyéni felkészülésü csoportba
Felvételire augusztus végén kerül sor. Egyénileg történik a jelentkezés, a „rászorultságot" a pedagógusokból és segítö szakemberekböl álló bizottság ítéli meg.
A jelentkezés feltétele:

  • befejezett 8. évfolyam


Az iskola szakértelmi körébe nem tartozik:

  • az értelmi fogyatékosság;
  • a súlyos testi fogyatékosságok (pl.: 100%-os vakság, siketség, speciális szakmai ellátást igénylök);
  • súlyos pszichiátriai betegség.Nem szempont az aktuális tudásszint, vagy a hozott bizonyítvány(ok), A felvételt elsösorban az élethelyzetbeli és lelki rászorultság határozza meg. Rászorultságon azt értjük, hogy a jelentkezö képtelen lenne tanulmányait egy hagyományos módon müködö iskolában folytatni, mert az átlagosnál nagyobb személyes odafigyelést igényel életvitele, betegsége, vagy kiegyensúlyozatlan, zaklatott lelkiállapota ill. tanulási képességeinek életkorához viszonyított jelentös elmaradása, tanulási és magatartási zavarai miatt. 


Éppen ezért a felvételi elsö része egy olyan interjúból áll, melyen nemcsak az iskola tanárai, hanem a Nevelési Tanácsadó munkatársai is részt vesznek, hogy felmérjék, vállalható-e a képzés, illetve milyen stratégiát kell alkalmazni az adott jelentkez? esetében.

A második rész a tárgyi ismeretek vizsgálata, melynek során eldöntjük, hogy a jelentkez? hányadik évfolyamon kezdheti meg a NOVUS egyéni felkészülési csoportjában a tanulmányait. A csoportba felvehetö maximális létszám (9-12. évfolyam összesen): 60 fö.