Tisztelt Érdeklödök! 
Értesítjük a jelenkezöket, hogy a 2018-2019-es tanévben nem indítunk új osztályokat.
 Pótfelvételi: 2017. május 16. 11 óra
 

A 2017/2018-as tanévre felvételt nyertek listája

 1. 1.     72151734399
 2. 2.     72301998429
 3. 3.     72301994018
 4. 4.     72305995748
 5. 5.     72157919461
 6. 6.     72162938065
 7. 7.     72144186202
 8. 8.     72176036161
 9. 9.     71647790150
 10. 10.  72161374761
 11. 11.  72171804113

 Aktuális információk:


Rendkívüli felvételi eljárás keretében pótfelvételit hirdetünk. 
Idöpont: 2016 május 12-én 10 órától lesz.
Felvételi  rangsor  2016/17

Akik felvételt nyertek

01.                  71604544604

02.                  71623509878

03.                  71591609652

04.                  71625490354

05.                  78322460418

06.                  71620820205

07.                  71463923887

08.                  71972548484

09.                  71627309300

10.                  71606119289

11.                  71622317168

12.                  71615550341

13.                  71605099673

14.                  71617337384

Akiket nem tudunk felvenni

01.                  71622311727

02.                  71597495192

03.                  71616201739

04.                  71626250272


 

Felvételi:
2016 március 4-én, 9-15 óráig. Érkezés: 8.30. 

 
Felvételizöknek!
Nyilt napok a Novus Gimnáziumban 2015 november 30-tól december 4-ig. 
Idöpont egyeztetés a 215-4013-as számon hétfötöl - péntekig 8-16 között!

 A Novus Gimnázium 2015-2016-os tanév 9. osztályába felvehetö 
tanulók rangsora:

 

1. 71974760596

2. 73394223929

3. 72784195187

4. 75503566577

5. 72258736324

6. 77098492853

7. 79355551617

8. 77754546790

9. 73040448675

10. 73246824284

11. 77638536380

12. 72208312289

13. 75264319912

14. 75856616113

15. 76846895205


Nem jöttek el

1. 75085755229

2. 77892328510

3. 71983467007

4. 74716945972

5. 71670840663

6. 79414592293


Nem nyert felvételt

1. 78651648929

2. 77898015611

3. 73398865750

4. 79027123227

5. 78292484904

6. 72931264036


Végsö eredmény áprilisban, a Felvételi Központ visszajelzése alapján lesz.  


 


Gimnázium szóbeli felvételi
2015. 02.27 /péntek/ 9-14 óráig. Gyülekezö: 1/2 9-töl. 
Bp 1097 Vágóhíd u. 31-33


Pótfelvételi:
2015. 03.2. 10 órától ugyanitt
 
 

 1. Felvételi


8. osztályosok számára a 2015-2016-as tanévre: tagozatkód: 01·1 + 4 évfolyamos képzés, a 9. évfolyamon angol nyelvi elökészít? évfolyam kerettantervek alapján kidolgozott helyi tantervre épül? általános középiskolai képzés; emelt óraszámban tanítjuk a rajz és vizuális kultúra, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat; az angol mellett a 10. évfolyamon választható második idegen nyelv spanyol vagy német; integráltan oktatunk tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzd? gyerekeket. 

A felvételi eljárás rendje: a felvételi kérelmekr?l a tanulmányi eredmények, az általános felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára megszervezett írásbeli vizsga (anyanyelv és matematika) és a szóbeli vizsga eredményei alapján döntünk.


Elöirjuk a matematikai és magyar nyelvi kompetenciákat mérö, általános felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára elkészített feladatlapokkal történö központi írásbeli vizsgán való részvételt.

A közoktatási tv. 30. § (9) bek. hatálya alá tartozó tanulók közül a pszichés fejlödés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros aktivitászavar stb.) tanulókat fogadjuk. Az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szülö kérésére a szakértöi véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:- idöhosszabbítás (az írásbeli vizsga idötartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhetö),- segédeszköz használata (a tanuló a szakértöi vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhat a vizsga során),

 • az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértöi véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhetö maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).


Az írásbeli vizsgákra a jelentkezés benyújtásának határideje 2011. december 10. Az írásbeli vizsgára jelentkezést bármely írásbeli vizsgát szervezö középiskolába be lehet adni, függetlenül a késöbbi (2012. február 17-ig benyújtandó) jelentkezéstöl.

Az általános tantervö képzésre jelentkezök egységes írásbeli vizsgáinak idöpontja a 9. évfolyamra: 2012. január 21. 10 óra. Azok számára, akik nekik fel nem róható okból ezen alkalommal nem tudnak részt venni az írásbeli (orvos által igazolt betegség, közlekedési nehézség stb.) a pótló írásbeli ideje 2012. január 26. 14 óra. A szóbeli vizsgára az általános felvételi eljárás keretében kerül sor. A jelentkezési lapokat az általános iskolák 2012. február 17-ig küldik meg iskolánknak. A szóbeli idöpontja 2012. március 9., péntek, 9-15 óráig.

A szóbeli felvételi egész napos, több foglalkozásból álló elfoglaltságot jelent, melynek során a tanulók történelmi, illetve állampolgári ismereteit, nyelvi-kommunikációs készségeit, a vizuális kultúrával kapcsolatos készségeit, a mozgóképkultúra és médiaismeret m?veltségterülethez kapcsolódó készségeit, valamint természettudományos (biológia, földrajz, fizika, kémia) gondolkodását vizsgáljuk.

A vizsgázók teljesítményének értékelése, a rangsorolás módja: A felvételi értékeléskor, a rangsor kialakításakor a következ?ket vesszük figyelembe:- az általános iskola 7. osztályának év végi és 8. osztályának féléves osztályzatai: magyar nyelv és irodalom (a két jegy átlaga), biológia, fizika, földrajz, kémia (a négy jegy átlaga), történelem, matematika, valamint  rajz osztályzatok összege (max. 50 pont), az elérhet? összpontszám 25 %-a az egységes, általános felkészülést igényl? matematikai és anyanyelvi kompetenciát mér? feladatlap eredménye (50 – 50, max. 100 pont), az elérhet? pontszám 50 %-a;- a szóbeli foglalkozásokon nyújtott teljesítmény (foglalkozásonként 10 – 10, max. 50 pont), az elérhet? összpontszám 25 %-a.

A közoktatási tv. 30 § (9) bek hatálya alá es? (SNI) tanulók esetében az írásbelik eredményét nem vesszük figyelembe, a szóbelin nyújtott teljesítmény alapján döntünk arról, hogy a fennálló probléma mellett látunk-e reális esélyt a középfokú tanulmányok iskolánkban való sikeres elvégzésére. A SNI tanulók összpontszámát a hozott pontok kétszerese (max 100 pont) és a szóbeli vizsgán kapott pontok kétszerese (max. 100 pont) adja.
Az iskola fenntartja a jogot, hogy a felvételi eredmények ismeretében alakítsa ki az alsó ponthatárt.


2. Más középiskolából átjelentkez?k esetében
Más középiskolából átjelentkez?knek 3 tanítási napot kell eltöltenie az adott osztályban. Ez alapján a jelentkez? is, a pedagógusok is, a befogadó osztály tagjai is képet alkothatnak maguknak egymásról, mérlegelhetik, hogy valóban a Novus-e a megfelel? hely a jelentkez? számára, illetve hogy az adott osztály meglév? er?viszonyait hogyan befolyásolná az új osztálytárs. Ez utóbbi legalább olyan fontos szempont, mint a tanuló tantárgyi felkészültsége vagy képességbeli alkalmassága!

A felvételr?l és/vagy különbözeti vizsga szükségességér?l az adott osztályban tanító szaktanárok döntenek. Iskolánk speciális programjából adódóan a 11. évfolyamra csak indokolt esetben veszünk fel tanulót, ha tanulói létszámunk megengedi. A 12. (13.) évfolyamra nem veszünk fel tanulókat.

3. Felvételi az Egyéni Felkészülés? Csoportba.